De Creator


Is het mogelijk om wat we creëren tot in zijn oneindige complexiteit te begrijpen? In wezen is alles wat wij ervaren allereerst een vorm van energie waaruit soms tastbare materie kan ontstaan. Minuscule deeltjes kunnen als vibrerende energiepakketjes zonder enige vertraging invloed uitoefenen op elkaar al bevinden die zich duizenden kilometers verderop. Tijd en ruimte oefenen hier geen invloed op uit. De kwantumfysica heeft hier aangetoond dat voor de aller kleinste subatomaire deeltjes van onze materie (die de bouwstenen zijn van ons bestaan) totaal andere natuurwetten golden dan we eerder dachten.

Kunnen we met ons bewustzijn en onze intenties invloed hebben op de materie? Een creator die kiest voor deze omgang met de werkelijkheid zal misschien wel eerst moeten leren met nieuwe ogen naar zichzelf en de wereld te kijken. Ieder ongemak en elk verlangen kunnen je leven maken tot een avontuur of een heldenreis maken, afhankelijk van het gekozen perspectief. Leven in chronische pijn kan scherp maken en gelijk staan met werken in een constante stroom aan inspiratie. Dit proces onthult dat wanneer we iets creëren vanuit het volle besef van onze potentie we ook daadwerkelijk bergen kunnen verzetten. Een zweem van kleur in je ziel en het verspreidt zich als een druppel inkt in een glas water. Alle antwoorden zijn al in onze bouwstenen ingebouwd en het is alleen nog nodig onze eigen weg hierin te vinden.

admin
onno@delaroche.nl
No Comments

Post A Comment