De Ontdekkingsreiziger

De Ontdekkingsreiziger

Instinct in het creatieve proces kun je zien als een diepe innerlijke aandrang om grenzen te verleggen. De vroegere reizigers namen het risico onbetreden paden te bewandelen en stuitten daar op nieuwe schatten, gevaar of in het ergste geval de dood. Met hun offers zorgden zij ervoor dat wij ons als mens verder konden ontwikkelen en evolueren.

In het on-ontdekte ligt een constante bron van vernieuwing. Zodra zich een bewustzijn heeft ontwikkeld ten aanzien van jouw eigen -oneindige- onbenutte potentie ontstaat er een keuzemogelijkheid om je daarmee te verbinden, of juist niet. Iets dat al langere tijd aan het borrelen was roept ons steeds harder. Wij creëren zelf de omstandigheden om iets unieks in de wereld neer te zetten wanneer we kiezen hiernaar te luisteren. Het offer dat we brengen is de sprong in het onbekende.

Het dapperste dat we kunnen doen voor onszelf is een authentiek bestaan te leven zonder dat we ons verontschuldigen voor wie we zijn of dat we onszelf temmen vanuit een behoefte aan schijnzekerheid. 

admin
onno@delaroche.nl
No Comments

Post A Comment