Is het mogelijk om wat we creëren tot in zijn oneindige complexiteit te begrijpen? In wezen is alles wat wij ervaren allereerst een vorm van energie waaruit soms tastbare materie kan ontstaan. Minuscule deeltjes kunnen als vibrerende energiepakketjes zonder enige vertraging invloed uitoefenen op elkaar al bevinden die zich duizenden kilometers verderop. Tijd en ruimte oefenen hier geen invloed op uit. De kwantumfysica heeft hier aangetoond dat voor de aller kleinste subatomaire deeltjes van onze materie (die de bouwstenen zijn van ons bestaan) totaal andere...

De OntdekkingsreizigerInstinct in het creatieve proces kun je zien als een diepe innerlijke aandrang om grenzen te verleggen. De vroegere reizigers namen het risico onbetreden paden te bewandelen en stuitten daar op nieuwe schatten, gevaar of in het ergste geval de dood. Met hun offers zorgden zij ervoor dat wij ons als mens verder konden ontwikkelen en evolueren.In het on-ontdekte ligt een constante bron van vernieuwing. Zodra zich een bewustzijn heeft ontwikkeld ten aanzien van jouw...