Coaching for Creatives is bedoeld voor ondernemers, kunstenaars en innovators die hun verborgen potentie willen leren aanspreken door creativiteit.

Het inzetten van creativiteit in je persoonlijke en professionele ontwikkeling activeert het oplossingsgericht denken en inventiviteit.

Coaching for Creatives combineert coaching en cultureel ondernemerschap om mogelijkheden te creëren waar deze eerder niet leken te bestaan.

Nieuwe verbindingen kunnen ontstaan wanneer kant-en-klare oplossingen plaats maken voor inspiratie.

Coaching.

“In een speciaal voor jou op maat gemaakt traject onderzoeken we samen wat jij nu kan (en wil) ontwikkelen om jouw eigen volle potentie zo volledig mogelijk te benutten. Je authentieke kracht is de weg hier naartoe. Door uit te vinden waar precies jouw kracht ligt en hoe jij deze gebruikt ontstaat er ruimte voor inzicht in wat jij nodig hebt om verder te groeien.”
Maak hier een afspraak voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek

De rol van instinct in het creatieve proces kun je zien als een diepe innerlijke aandrang om grenzen te verleggen. De vroegere reizigers namen het risico onbetreden paden te bewandelen en stuitten daar op nieuwe schatten, gevaar of in het ergste geval de dood. Met hun offers zorgden zij ervoor dat wij ons als mens verder konden ontwikkelen en evolueren.

In het on-ontdekte ligt een constante bron van vernieuwing. Zodra zich een bewustzijn heeft ontwikkeld ten aanzien van jouw eigen -oneindige- potentie ontstaat er een keuzemogelijkheid om je daarmee te verbinden, of juist niet. Iets dat al langere tijd aan het borrelen was roept ons steeds harder. Wij creëren zelf de omstandigheden om iets unieks in de wereld neer te zetten wanneer we kiezen hiernaar te luisteren. Het offer dat we brengen is de sprong in het onbekende.

Ieder ongemak en elk verlangen kunnen je leven maken tot een avontuur of een heldenreis, afhankelijk van je gekozen perspectief. In het bewustzijn van al deze ontelbare en unieke keuzemogelijkheden geloof ik dat we allemaal iets werkelijk unieks neer kunnen zetten.

Het dapperste dat we kunnen doen voor onszelf is een authentiek bestaan te leven zonder dat we ons verontschuldigen voor wie we zijn of dat we onszelf temmen vanuit een behoefte aan schijnzekerheid.

Wanneer alle emoties, verlangens, behoeftes en pijn volledig mogen worden beleefd zonder ze te wilen veranderen kunnen ze worden overstegen. Leven in chronische pijn kan scherp maken en gelijk staan met werken in een constante stroom aan inspiratie. En wie denkt dat creatief zijn betekent dat je alleen maar goed moet kunnen tekenen of schilderen; bedenk dat we elke dag met iedere keuze die we maken, ons eigen leven vormen.

Misschien onthult dit proces wel de onmetelijke waarde van alles wat we creëren uit onze eigen unieke potentie. Een zweem van kleur in je ziel en het verspreidt zich als een druppel verf in een glas water. Alle antwoorden zijn in onze bouwstenen ingebouwd en het is alleen nog nodig onze eigen weg hierin te vinden.

Nikita Swikker
Coaching for Creatives

Coaching for creatives is tevens oprichter van stichting WijZijn